Privacy verklaring

Wij vinden uw vertrouwen in ons, uw privacy en de bescherming van uw gegevens van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de richtlijnen die sinds mei 2018 van kracht zijn. Studio IJsseldijk, gevestigd op Deventerweg 63, 7214 DB Epse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Studio IJsseldijk verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of contact met ons opneemt voor informatie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam (indien opgegeven)
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Adresgegevens: factuur/postadres(sen)
Telefoonnummer
E-mailadres

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Studio IJsseldijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om met u in contact te zijn over een opdracht;
Om u een factuur te sturen voor een opdracht;
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief of andere correspondentie.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Studio IJsseldijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren in principe de wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren van onze administratie. Indien u mail van ons ontvangt waarop geen prijs wordt gesteld, kunt u zich te allen tijde hiervoor afmelden middels het sturen van een e-mail naar info@studio-ijsseldijk.nl.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Studio IJsseldijk verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden met niemand gedeeld, tenzij dit nodig zou zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Onze website maakt gebruik van StatCounter, met als enige doel het meten van het aantal bezoekers op onze site en het wegverkeer op de verschillende pagina’s. De gegevens worden op geen enkele manier voor andere doeleinden gebruikt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat kunt u doen door ons een mailtje te sturen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio IJsseldijk.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Studio IJsseldijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door onze computersystemen zorgvuldig te beschermen. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via info@studio-ijsseldijk.nl.

Studio IJsseldijk is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

CONTACTGEGEVENS

www.studio-ijsseldijk.nl
Mariske Hekkenberg & Louis Gerrits
Deventerweg 63
7214 DB EPSE
0575-492009
info@studio-ijsseldijk.nl